ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทรโยคใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020225
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  020225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทรโยคใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saiyokyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังนกแก้ว
ตำบล :
  ไทรโยค
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-686062
โทรสาร :
  034-686062
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2522
อีเมล์ :
  saiyokyai277@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรโยค - ลิ่นถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไทรโยค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  56 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทรโยคใหญ่


นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2