ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020342
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  020342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเสลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGSALAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงเสลา
ตำบล :
  ด่านแม่แฉลบ
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-531446
โทรสาร :
  034-531446
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย.2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่แฉลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 21:40:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเสลา


นายสายัญห์ สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน