ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020344
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  020344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNASUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปลายนาสวน
ตำบล :
  นาสวน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-531656
โทรสาร :
  034531656
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2473
อีเมล์ :
  bannasuan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  148 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสวน


นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน