ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020345
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  020345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำองจุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTUMONGJU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านองจุ
ตำบล :
  นาสวน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-531650
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิ.ย.2521
อีเมล์ :
  ongju@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ


นายนิคม แสวงหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน