ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านองหลุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020346
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  020346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านองหลุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banonglu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านองหลุ
ตำบล :
  นาสวน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-547376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ส.ค.2514
อีเมล์ :
  onglu2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านองหลุ


นายพนัชกร อ่อนนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองหลุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน