ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020347
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  020347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่งหวาย
ตำบล :
  ด่านแม่แฉลบ
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-597058
โทรสาร :
  034597058
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  banpongwai@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่แฉลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  122 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:39:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย


นางสายหยุด ห้าวเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน