ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020348
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  020348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านท่ากระดาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanthakradan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่ากระดาน
ตำบล :
  ท่ากระดาน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-696077
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ก.ค.2479
อีเมล์ :
  chumchonbantakradan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระดาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:58:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน


นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน