ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020349
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  020349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหม่องกระแทะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmongkratae school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหม่องกระแทะ
ตำบล :
  ท่ากระดาน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-696076
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ม.ค.2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิื 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระดาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  49 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2562 เวลา 15:34:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ


นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน