ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020350
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  020350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansrisawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะบุก
ตำบล :
  หนองเป็ด
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-696186
โทรสาร :
  034-696186
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:58:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์


นายสุวิทย์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2