ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020351
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030062
รหัส Obec 6 หลัก :
  020351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungna School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งนา
ตำบล :
  หนองเป็ด
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-540498
โทรสาร :
  034-540498
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ย.2512
อีเมล์ :
  bantungna148@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:34:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนา


นายยิ่งยศ พละเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน