ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020353
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  020353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสนุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthanoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าสนุ่น
ตำบล :
  ด่านแม่แฉลบ
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-697042
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม ๒๕๑๐
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่แฉลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น


นางเพชรินทร์ เหล็กมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน