ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020354
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030051
รหัส Obec 6 หลัก :
  020354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจ้าเณร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjownen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเทศบาลตำบลเอราวัณ
ตำบล :
  ท่ากระดาน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  034-574204
โทรสาร :
  034574036
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2514
อีเมล์ :
  banjownen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเอราวัณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  62 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร


นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน