ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020356
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  020356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบนเขาแก่งเรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbonkaowkangreang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแก่งเรียง
ตำบล :
  ท่ากระดาน
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  0809574009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2512
อีเมล์ :
  banbonkaowkangreang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระดาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  71 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง


นายอภินันท์ ลิ้มกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน