ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020357
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  020357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbannamphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำพุ
ตำบล :
  เขาโจด
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71220
โทรศัพท์ :
  034-919957
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  bannamphuschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโจด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  165 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  95 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 16:43:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ


ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน