ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำมุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020358
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  020358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำมุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMMUD SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านน้ำมุด
ตำบล :
  แม่กระบุง
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  0899194290
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  yuth.nammud@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กระบุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  75 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17:02:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำมุด


นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน