ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020359
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  020359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นมะพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonmapraw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านต้นมะพร้าว
ตำบล :
  แม่กระบุง
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71250
โทรศัพท์ :
  0860092899
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  tonmapraw11@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กระบุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว


นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน