ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020360
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  020360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามหลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamlang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสามหลัง
ตำบล :
  เขาโจด
อำเภอ :
  ศรีสวัสดิ์
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71220
โทรศัพท์ :
  034-540448
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  bansamlang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสวัสดิ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโจด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  84 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:33:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามหลัง


นายชาติกุลพล สมยาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน