ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020371
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  020371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHADINDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าดินแดง
ตำบล :
  ปรังเผล
อำเภอ :
  สังขละบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71240
โทรศัพท์ :
  034-683054
โทรสาร :
  034-683054
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2527
อีเมล์ :
  bantadindangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชะแล-ปรังเผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรังเผล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  134 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:42:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง


นายนริศ ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2