ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020372
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  020372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubandanmakhamtia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านด่านมะขามเตี้ย
ตำบล :
  ด่านมะขามเตี้ย
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  08-1943-5130
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  dmkt_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พ่อขุนด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย


นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน