ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020374
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  020374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwhitthaya 103 (Bannongputao)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองผ้เฒ่า
ตำบล :
  ด่านมะขามเตี้ย
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  034-506632
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  bannongputao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พ่อขุนด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:48:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)


นางศิรินพร พรศรีสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน