ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020375
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  020375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonghin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  ด่านมะขามเตี้ย
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  098-2491924
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  bannonghinschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พ่อขุนด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหิน


นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน