ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020376
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  020376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banknongplong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งนก
ตำบล :
  ด่านมะขามเตี้ย
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2540
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พ่อขุนด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง


นางพรรัตน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน