ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020386
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  020386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banponggo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่งโก
ตำบล :
  จรเข้เผือก
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  0944945052
โทรสาร :
  0944945052
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2520
อีเมล์ :
  banponggoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จรเข้เผือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้เผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งโก


นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน