ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020387
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  020387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะไฟ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANTHAMAFAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่ามะไฟ
ตำบล :
  จรเข้เผือก
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  034-919826
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  baan.thamafai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายจรเข้เผือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้เผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ


นางกัญชลี รักษาสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน