ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020388
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  020388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyangkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านย่านเจ้า
ตำบล :
  กลอนโด
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  034-657047
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  watyangkok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลอนโด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลอนโด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:29:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางเกาะ


นายเมตตา ชูเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน