ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลอนโด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020389
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  020389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลอนโด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKlondo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกลอนโด
ตำบล :
  กลอนโด
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  0969325676
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤศจิกายน 2499
อีเมล์ :
  khundarlie@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลอนโด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 17:10:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลอนโดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอนโด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน