ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020392
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  020392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlamthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแหลมทอง
ตำบล :
  กลอนโด
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2481
อีเมล์ :
  banlamtong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:54:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมทอง


นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน