ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020394
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  020394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจรเข้เผือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jorakepeuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจรเข้เผือก
ตำบล :
  จรเข้เผือก
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  034-670431
โทรสาร :
  034670431
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2476
อีเมล์ :
  jorakepeuak_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จรเข้เผือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้เผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 11:05:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก


นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้เผือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน