ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020395
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  020395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthamafuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่ามะเฟือง
ตำบล :
  จรเข้เผือก
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  034-919825
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12พฤศจิกายน 2499
อีเมล์ :
  banthamafuong@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จรเข้เผือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้เผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง


นางกฤษดา ธรรมรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน