ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020399
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  020399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhnongkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองกวาง
ตำบล :
  จรเข้เผือก
อำเภอ :
  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71260
โทรศัพท์ :
  092-6964729
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคมพ.ศ.2520
อีเมล์ :
  banhnongkwang@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้เผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:07:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกวาง


นางนภสร พุทธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน