ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020445
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  020445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตชด.บ้านประตูด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpratudan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านประตุด่าน
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เม.ย.2522
อีเมล์ :
  banpratudanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  53 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 21:42:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน


นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2