ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020449
รหัส Smis 8 หลัก :
  71012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  020449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพมงคลรังษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THEPMONGKHONRANGSI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านเหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034511320
โทรสาร :
  034516100
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2517
อีเมล์ :
  thepmk2516@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาญจนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 15:23:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพมงคลรังษี


นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน