ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020459
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  020459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prathandongrungwittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านพระแท่น
ตำบล :
  พระแท่น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034601967
โทรสาร :
  034601967
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
อีเมล์ :
  ptvschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 09:12:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร


นายศิวรัตน์ พายุหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2