ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020479
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  020479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยกระเจาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HuayKraJaoPittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไผ่สี
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-919785
โทรสาร :
  034-919785
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พ.ค. 2537
อีเมล์ :
  hjp71170@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระลงเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม


นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2