ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630224
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  630224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตปะโยคาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTAPAYOKARAM Shool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสะแกย่างหมู
ตำบล :
  มะขามล้ม
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-416444
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.พ. 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามล้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตปะโยคาราม


นางกนิฏฐา บุญร่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตปะโยคาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน