ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630226
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  630226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่มุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphaimung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไผ่มุ้ง
ตำบล :
  วังน้ำเย็น
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-440111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม /2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:03:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง


นางศณิศา บุษบงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน