ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630386
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  630386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchampa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจร้าเก่า
ตำบล :
  บ้านโข้ง
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  35436175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  watchampa.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโข้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 09:28:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจำปา


นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2