ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระพังลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630401
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  630401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระพังลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srapanglan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสระพังลาน
ตำบล :
  สระพังลาน
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72220
โทรศัพท์ :
  35559252
โทรสาร :
  035559252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/09/2482
อีเมล์ :
  sp25116@thaimail.com s
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสระยายโสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพังลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระพังลาน


นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระพังลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน