ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630462
รหัส Smis 8 หลัก :
  72012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriprachan (Methipramuk)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  ศรีประจันต์
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035581970
โทรสาร :
  035581970
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2500
อีเมล์ :
  methipramuk.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:25:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)


นายพิทยา แก้วทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน