ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180140
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  180140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกกตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkoktanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านต้นลาน
ตำบล :
  สัมปทวน
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-338810
โทรสาร :
  034338810
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  watkoktan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สัมปทวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:28:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกกตาล


นายอุบล กิ่งนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน