ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180141
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  180141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลางครูเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KLANGKRUWEANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลาวกลาง
ตำบล :
  สัมปทวน
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-331858
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  klangkruweang2307@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สัมปทวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:17:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง


นางสาวอรดี น้อยปุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางครูเวียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2