ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัมปทวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180142
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  180142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสัมปทวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsumpatuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสัมปทวน
ตำบล :
  วัดแค
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-332545
โทรสาร :
  034332545
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2460
อีเมล์ :
  watsumpatuanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสัมปทวน


นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2