ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชานาถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180147
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  180147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชานาถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprachanart school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกแขก
ตำบล :
  ขุนแก้ว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-332989
โทรสาร :
  034-332989
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  watprachanart@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2563 เวลา 20:42:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชานาถ


นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2