ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทยาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180148
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  180148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทยาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthaiyawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่ามอญ
ตำบล :
  ไทยาวาส
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-299221
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ก.ค.2466
อีเมล์ :
  watthaiyawas@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทยาวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:43:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทยาวาส


นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทยาวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2