ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดละมุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180157
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  180157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดละมุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดละมุด
ตำบล :
  วัดละมุด
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034389473
โทรสาร :
  034389551
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  wadlamood029@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดละมุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดละมุด


นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน