ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเขมา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180161
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  180161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกเขมา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkokamao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกเขมา
ตำบล :
  แหลมบัว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-900021
โทรสาร :
  034208029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  khokkhamaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกเขมา


นางวิริยา ธุวภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขมา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน