ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180162
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  180162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattungnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  แหลมบัว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-208040
โทรสาร :
  034-208040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2472
อีเมล์ :
  wattungnoi7301@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:38:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย


นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน