ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180163
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  180163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้องไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท้องไทร
ตำบล :
  แหลมบัว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034109917
โทรสาร :
  034208383
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  tongsai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10:03:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้องไทร


นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน