ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180164
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  180164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrimahapho School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศรีมหาโพธิ์
ตำบล :
  ศรีมหาโพธิ์
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-389011
โทรสาร :
  034-389011
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  sri-phot@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมหาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์


นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน