ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180167
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  180167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประตูน้ำพระพิมล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpratoonumprapimon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านประตูน้ำพระพิมล
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-301521
โทรสาร :
  034301521
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09062503
อีเมล์ :
  pratunumprapimon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล


นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน